Παγκόσμια πρωτοβουλία για μείωση κατά 50% των προβλημάτων που προκαλούνται από την φαρμακευτική αγωγή!

«Καθένας από μας, ξεκινώντας μία θεραπεία, περιμένει είτε να βελτιώσει είτε να αποκαταστήσει την υγεία του οργανισμού του, κι όχι να προκαλέσει κάποια περαιτέρω δυσλειτουργία.» δήλωσε ο Margaret Chan, Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.). «Εκτός απ’ το κόστος σε ανθρώπινες ζωές, τα λάθη στη φαρμακευτική αγωγή επιβαρύνουν κατά πολύ τον προϋπολογισμό του συστήματος υγείας. Συνεπώς η πρόληψη τους εξοικονομεί χρήματα και σώζει ζωές

Με αυτές τις δηλώσεις, ο Π.Ο.Υ.  ξεκίνησε στις 29 Μαρτίου 2017 μια παγκόσμια πρωτοβουλία με στόχο τη μείωση κατά 50% των σοβαρών προβλημάτων που σχετίζονται με τη φαρμακευτική αγωγή.

Όλοι μας κάποια στιγμή έχουμε ξεκινήσει μία αγωγή για την πρόληψη ή τη θεραπεία ασθενειών. Εν τούτοις, τα φάρμακα δύνανται να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στην υγεία του οργανισμού μας αν δε λαμβάνονται σωστά ή δεν παρακολουθείται επαρκώς η λήψη τους ή ως αποτέλεσμα κάποιου λάθους κατά τη συνταγογράφηση ή τη χορήγηση τους.

Τόσο οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας όσο κι οι ασθενείς μπορεί να κάνουν λάθη στην παραγγελία των φαρμάκων, στη συνταγογράφηση, στη διανομή, στην προετοιμασία, στη χορήγηση ή στην κατανάλωση εσφαλμένου φαρμάκου ή λάθος δόσης σε λάθος χρόνο. Για την πρόληψη των σφαλμάτων και των προβλημάτων που προκύπτουν είναι απαραίτητη η εφαρμογή τέτοιων συστημάτων και διαδικασιών που θα εξασφαλίζουν ότι ο σωστός ασθενής λαμβάνει τη σωστή φαρμακευτική αγωγή, στη σωστή δόση, μέσω της σωστής διαδικασίας, την κατάλληλη στιγμή. Τα λάθη στη φαρμακευτική αγωγή μπορούν να προκληθούν λόγω έλλειψης προσωπικού, κακής κατάρτισης, λανθασμένης ενημέρωσης των ασθενών, υπερπληθυσμού ή κόπωσης των εργαζομένων. Οποιοσδήποτε απ’ αυτούς τους λόγους ή και συνδυασμός τους, δύναται να αποβεί μοιραίος για την υγεία του οργανισμού του ασθενούς.

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα προκύπτει απ’ την αποτυχία των συστημάτων υγείας να οργανώσουν και να συντονίσουν τη φροντίδα της υγείας των ασθενών ειδικά όταν πολλοί πάροχοι υγείας εμπλέκονται σε αυτή.

Για όλους αυτούς τους λόγους, το Global Patient Safety Challenge, στοχεύει στην αντιμετώπιση των αδυναμιών των συστημάτων υγείας οι οποίες οδηγούν σε σφάλματα στη φαρμακευτική αγωγή και σε βλάβες στην υγεία των ασθενών. Επομένως, ορίζει τρόπους βελτίωσης της διαδικασίας με την οποία συνταγογραφούνται, διανέμονται και καταναλώνονται τα φάρμακα και αυξάνει την ευαισθητοποίηση των ασθενών σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η ακατάλληλη χρήση των φαρμάκων.

Τα λάθη της φαρμακευτικής αγωγής αποτελούν αιτία ενός θανάτου κάθε μέρα και επιβαρύνουν την υγεία περίπου 1,3 εκατομμύρια ανθρώπων ετησίως μόνο στις Η.Π.Α. Πολλές χώρες δε διαθέτουν επαρκή στοιχεία προς αυτή την κατεύθυνση, κάτι το οποίο αποτελεί στόχο της πρωτοβουλίας αυτής. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το κόστος που συνδέεται με τα λάθη της φαρμακευτικής αγωγής υπολογίζεται με τα μέχρι τώρα δεδομένα πώς ανέρχεται στα 42 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως ή σχεδόν στο 1% των συνολικών δαπανών για την υγεία.

Κατά συνέπεια, μέσω της πρωτοβουλίας αυτής καλούνται οι χώρες να λάβουν έγκαιρα μέτρα για τη διαχείριση και την αντιμετώπιση της κατάστασης δίνοντας προτεραιότητα σε φάρμακα που ενέχουν υψηλό κίνδυνο πρόκλησης κάποιας δυσλειτουργίας στους ασθενείς αν χρησιμοποιηθούν ακατάλληλα, σε ασθενείς που λαμβάνουν πολλαπλά φάρμακα για διάφορες ασθένειες και καταστάσεις, καθώς και σε ασθενείς στους οποίους γίνονται αλλαγές στη φροντίδα και τη θεραπεία τους προκειμένου να μειωθούν τα λάθη τα σχετιζόμενα με τη φαρμακευτική αγωγή.

Οι δράσεις που προβλέπονται θα επικεντρωθούν σε τέσσερις τομείς: στον ασθενή και στο κοινό, στους επαγγελματίες υγείας, στα φάρμακα ως προϊόντα και τέλος στα συστήματα και στις πρακτικές της φαρμακευτικής αγωγής. Μέσα από αυτή την εκστρατεία ο Π.Ο.Υ. στοχεύει στη βελτίωση κάθε σταδίου της διαδικασίας διάθεσης και χρήσης των φαρμάκων, συμπεριλαμβανομένης της συνταγογράφησης, της χορήγησης, της παρακολούθησης και της τελικής χρήσης.

Σχόλιο από την ομάδα του GIVMED

Με την προσπάθειά του ο Π.Ο.Υ. επιθυμεί την ανάπτυξη στρατηγικών, σχεδίων και εργαλείων έτσι ώστε η φαρμακευτική διαδικασία να έχει στον πυρήνα της  την ασφάλεια των ασθενών, σε όλα τα στάδια και σε όλους τους χώρους. Η εξάλειψη, λοιπόν, ενδεχομένων λαθών είναι ωφέλιμη αν όχι απαραίτητη, για την προστασία της υγείας αλλά και για την οικονομία των συστημάτων υγείας. Αυτή τη στιγμή το σύστημα δεν μπορεί να καλύψει πλήρως όλες τις φαρμακευτικές ανάγκες, αλλά δεν επιτρέπεται να παραμερίζονται άνθρωποι που δεν έχουν την δυνατότητα να εξασφαλίσουν την φαρμακευτική τους θεραπεία.

Διαβάστε περισσότερα εδώ σχετικά με την στάση και τον τρόπο που ευθυγραμμίζεται το GIVMED σ’αυτήν την πρωτοβουλία του Π.Ο.Υ.

Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (πρωτότυπο άρθο: εδώ)