Διαφάνεια

Η διαφάνεια αποτελεί βασική προτεραιότητά μας, ώστε να διασφαλίσουμε την αξιοπιστία μας και την υποστήριξη της κοινωνίας.

Το GIVMED είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που ιδρύθηκε στις 23/3/2016 με σκοπό την αξιοποίηση των περισσευούμενων φαρμάκων και την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σε θέματα διαχείρισης φαρμάκων.

Αναλυτικά το καταστατικό της οργάνωσης μπορείτε να το δείτε εδώ.

Επίσης, το GIVMED είναι εγγεγραμμένο στα ακόλουθα μητρώα:

  1. Εθνικό μητρώο και στο μητρώο περιφερειακών Ενοτήτων Φορέων Κοινωνική Φροντίδας ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: 09121ΑΕΕ11094Ο81Ν - 1492
  2. Ειδικό μητρώο Εθελοντικών μη κυβερνητικών Οργανώσεων: 09121ΑΕΕ11094Ο81Ν - 1378

Ο δημόσιος αριθμός ταυτοποίησης της οργάνωσης GIVMED Share medicine Share life στο Μητρώο Διαφάνειας είναι: 034399526002-72

Τέλος, το GIVMED διαθέτει άδεια λειτουργίας αρχείου με ευαίσθητα δεδομένα από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν.2472/1997 με α/α μητρώου αδειών: 1790.