Το GIVMED υποστηρίζει την εκστρατεία για την πρόσβαση σε προσιτά φάρμακα!

March 8, 2017, noon

Το GIVMED, γίνεται σύμμαχος της καμπάνιας PRAKSIS ACCESS μαζί με τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, τους Γιατρούς του Κόσμου, το ΕΚΠΟΙΖΩ και τη HELMSIC.

Το όραμα μας, για άμεση πρόσβαση όλων των ανθρώπων στα φάρμακα που χρειάζονται, επιβάλλει τη συμμετοχή μας στην εκστρατεία PRAKSIS ACCESS. Στόχος της εκστρατείας είναι η ενημέρωση του κοινού και η ανάπτυξη του δημόσιου διαλόγου για την πρόσβαση στα φάρμακα.

Μέσα από τη συμμετοχή μας στην εκστρατεία, θέλουμε να σταματήσει το φάρμακο να είναι πολυτέλεια, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα από το 1999 στην διεθνή εκστρατεία τους MSF Access Campaign. Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή μας, μπορεί να διευρύνει το διάλογο στο διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχετικά με τα προβλήματα πρόσβασης στα φάρμακα στην Ελλάδα, τα οποία επηρεάζουν ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες.

Η εκστρατεία ξεκίνησε από το PRAKSIS το 2015, σε μια προσπάθεια να καλυφθεί το κενό στη δημόσια συζήτηση για ζητήματα φαρμάκου στην Ελλάδα.

Διαβάστε εδώ την κοινή διακήρυξη 71 ευρωπαϊκών οργανώσεων & δικτύων που συνυπογράφει το GIVMED.

Η κοινή διακήρυξη της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για την Υπεύθυνη Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) και για τα προσιτά φάρμακα είναι ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο φορέα για συνυπογραφή και υποστήριξη.

Νέα

All rights reserved - Copyrights GIVMED 2017